Výhody AJAXu

  • Ajax zrýchľuje užívateľovi prácu. Stránka sa nemusí stále celá načítavať odznova, obnovia sa len potrebné časti. Tento prístup približuje chovanie webových aplikácií tomu, na čo sme zvyknutý u desktopových aplikácií. Užívateľ teda môže pracovať so stránkou podobne ako s bežnými programami.
  • Ajax znižuje množstvo prenášaných dát. Pri každom požiadavku sa prenesú len tie dáta, ktoré su potrebné a nenačítavajú sa stále dokola tie isté informácie.

Nevýhody AJAXu

  • Ajax znemožňuje použitie tlačidla Back, tak ako je na to bežný užívateľ zvyknutý. Akákoľvek zmena na stránke pomocou Ajaxu totiž vlastne nenačíta novú stránku. Stlačením tohto tlačidla sa potom vraciame niekam úplne inam, ako by sme potrebovali.
  • Použitím Ajaxu sa nemení ani adresa v prehliadači. Praktickým dôsledkom tohto faktu je, že takúto stránku nemôžeme uložiť do záložiek, prípadne niekomu poslať odkaz na aktuálny stav stránky. (Oba tieto problémy sa síce dajú vyriešiť pomocou pridávania identifikátorov začínajúcich na # do adresy a tým pádom získame odkazy dovnútra stránky. JavaScript potom dokáže pri opätovnom načítaní získať stav stránky. Toto riešenie má však tiež svoje úskalia.).

Zhrnutie

Ajax, podobne ako mnoho ďalších technológií, prešiel od svojho vzniku niekoľkými fázami. Od prvotného nadšenia, kedy sa nasadzoval aj na miesta, kde prináša viac škody ako úžitku, ku menšiemu sklamaniu, kedy nesplnil všetky očakávania, ktoré sa doňho vkladali až k zrelému vytriezveniu. Pri správnom použití môže Ajax značne urýchliť alebo uľahčiť užívateľovi prácu. Na druhej strane, netreba ho používať ako všeliek na všetko. Nie je napr. vhodné ním riešiť samotné previazanie stránok odkazmi (ako som to už spomínal medzi nevýhodami technológie).