Príklady použitia AJAXu v ASP.NET:

Ukážeme si teraz, ako technológiu AJAX použiť na ASP.NET stránkach pomocou MS Visual Studia. Vo verzii .net 3.5 je už priamo zabudovaná podpora AJAXu (pomocou tzv. AJAX extensions). Ide o niektoré pripravené komponenty, ktoré výrazne uľahčujú prácu. V starších verziách .net sa tieto komponenty dajú dodatočne pridať.

Predpokladajme teda, že máme k dispozícii AJAX extensions. Na internete sa už nachádza množstvo pripravených prvkov, ktoré tvoria nadstavbu nad týmito komponentami. Na ukážku využijeme nástroj ASP.NET AJAX control Toolkit, ktorý si môžete stiahnuť na adrese.

Pozrime sa najprv na Collapsible panel. Ide o možnosť ukázať a skryť nejaký prvok podľa potreby. Najčastejšie sa využíva ako dvojica panelov (jeden je ten, ktorý sa stráca a objavuje, druhý je riadiaci). Ukážme si to na príklade:

Stlačením na tento odstavec sa odkryje nasledujúci.

Tento text sa ukáže až po kliknutí na panel vyššie, zároveň sa týmto kliknutím aj skryje.

Veľmi zaujímavým prvkom je určite AnimationExtender, ktorý ponúka veľa možností vložiť do stránky rôzne animácie (samozrejme tak ako vždy aj tu platí všetko s mierou). Najprv si ukážeme jednoduchú animáciu, ktorá spôsobí, že nasledujúci prvok sa nám stratí pred očami.

Klikni a stratí sa!

Ďalšími animáciami môžeme dosiahnúť zmenu farby pozadia nejakého prvku. Napríklad si nadefinujme extender, ktorý nám po kliknutí zmení farbu pozadia celej hlavnej časti stránky od základnej až po tú na okrajoch a potom späť. Opäť krátky príklad:

Klikni a zmení farbu!

Ďalším užitočným prvkom je určite aj CalendarExtender, ktorý nám ku textovému poľu ponúkne výber z kalendára.