Materiály, z ktorých som čerpal:

 1. Dratva A., Firemní portál na J2EE s podporou AJAXu: bakalářská práce, srpen 2007

  študentská práca, AJAXu je venovaná jedna kapitola

 2. Zralý J., 6. 11. 2005 [17. 4. 2008]. http://citron.blueboard.cz/clanek-239-ajax-navod-pro-zacatecniky.html

  stránka s úplnými základmi AJAXu

 3. Petrek J., AJAX - teoreticky i prakticky, 10. 9. 2006 [17. 4. 2008]. http://blog.jur4.net/41-ajax-teoreticky-i-prakticky.html

  podobný článok o princípe fungovania AJAXu

 4. Khudhur P., Nejžhavější technologie dneška: Ajax - úplně nový web, 11. 6. 2007 [17. 4. 2007]. http://www.computerworld.cz/cw.nsf/id/kniha_ajax

  kratší článok popisujúci základný spôsob fungovania AJAXu.

 5. Snížek M., AJAX – kde jsou hranice?, 13. 9. 2005 [17. 4. 2005]. http://www.snizekweb.cz/clanky/ajax-kde-jsou-hranice/

  článok o výhodách/nevýhodách AJAXu

 6. ASP.NET, AJAX, http://asp.net/AJAX/AjaxControlToolkit/samples/

  stránka s množstvom príkladov prezentujúcich použitie balíka AJAX Control Toolkit

 7. Wikipedia, Ajax(programming), 14. 4. 2008 [17. 4. 2008]. http://en.wikipedia.org/wiki/AJAX

 8. MSDN Library, http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/default.aspx