Preštudované materiály

Základom každej práce je štúdium väčšieho množstva materiálov, ktoré umožnia pochopiť daný problém v celej jeho šírke. v mojom konkrétnom prípade ide väčšinou o prečítanie a rozbor odborných článkov (skoro všetky v angličtine). Na tejto stránke sa nachádza zoznam získaných materiálov, odkazy na ne a prípadne vlastné poznámky.

Zoznam článkov

 1. Kelly D., Teevan J.: Implicit Feedback for Inferring User Preference: A Bibliography

  zdroj poznámky

 2. Wikipédia: Relevance feedback

  zdroj poznámky

 3. Wikipédia: Information retrieval

  zdroj poznámky

 4. Wikipédia: Query expansion

  zdroj poznámky

 5. Nichols D. M.: Implicit Rating and Filtering

  poznámky