Analýza chování užívatele na webových stránkach

Na diplomovej práci som začal pracovať v letnom semestri roku 2008. V tomto období je hlavným cieľom zhromaždiť čo najviac materiálov a získať celkový prehľad o téme. Cieľom tejto stránky je udržiavať systém v postupe práce, sústreďovať získané materiály a vlastné postrehy.