Štúdium:

V súčasnosti som študentom 2. ročníka naväzujúceho magisterského štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe, obor Diskrétne modely a algoritmy. Rád by som tu zverejnil zoznam predmetov, ktoré navštevujem aj s prípadnými poznámkami.

 • Analytická a kombinatorická teorie čísel

  prednáša M. Klazar

 • Diplomová práce I

  vedie A. Eckhardt

 • Kombinatorické počítání

  prednáša M. Klazar

 • Matematické struktury

  prednáša A. Pultr

 • Pokročilé programování pro .NET

  prednáša P. Ježek

 • Programování s omezujícimi podmínkami

  prednáša P. Barták

 • Rodina protokolů TCP/IP

  prednáša J. Peterka

 • Složitost II

  prednáša P. Kučera

 • Vybrané partie jazyka Java

  prednáša P. Hnětynka

 • Základy optimalizace

  prednáša L. Grygarová

 • Úvod do grafových minorů a stromových rozkladů s aplikacemi

  prednáša J. Fiala

 • Úvod do matematického programování a polyedrální kombinatoriky

  prednáša M. Loebel