Moje minulé, súčasné a budúce projekty:

V tejto časti by som rád postupne zverejnil všetky väčšie či menšie práce, na ktorých som počas svojho štúdia pracoval.

  • AJAX

    stránka o jednej z moderných webových technológií

  • Diplomová práca

    výsledky doterajšieho výskumu a štúdia materiálov