Príklad k časti princípy AJAXu:

Užívateľ si z dvoch súborov môže vybrať jeden, ktorého obsah sa mu zobrazí na stránke.